Konwojowanie wartości pieniężnych

Konwojowanie wartości pieniężnych


Konwojowanie wartości pieniężnych jest niezwykle ważnym elementem działalności ochroniarskiej. Usługa ta jest wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne przez specjalnie powołane grypy konwojowe składające się z doświadczonych, licencjonowanych pracowników Ochrony.

Zadania konwoju :

 • zabezpieczenie przewożonego mienia przed rabunkiem, kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem,
 • dostarczenie go w stanie nienaruszonym adresatowi w możliwie najkrótszym czasie.

Wyposażenie konwoju :

 • samochody przystosowane do przewożenia środków pieniężnych,
 • odpowiednie środki łączności przewodowej i bezprzewodowej zapewniające optymalny kontakt z Centrum Operacyjnym oraz załogami interwencyjnymi,
 • broń palna,
 • kamizelki kuloodporne,
 • środki przymusu bezpośredniego,
 • inne stosowne środki ochrony osobistej.

Możliwe zagrożenia :

 • ataki na konwój,
 • kradzież przewożonej gotówki lub przedmiotów wartościowych,
 • zagubienie przewożonych wartości.

obraz

Kontakt do nas

Więcej informacji można uzyskać w naszych BIURACH REGIONALNYCH...