Monitoring 24h obiektów

Monitoring 24h obiektów


System alarmowy jest jednym z najtańszych i bardzo skutecznym rozwiązaniem chroniący nie tylko przed włamaniem, napadem, ale także np. przed pożarem. Każdy obiekt jest połączony z naszym centrum monirotingu, który działa 24h na dobę. Wszystkie systemy podlegają stałemu nadzorowi. Wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania monitorowania sygnałów przesyłanych drogą radiową lub GSM/GPRS. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez cały rok.


Jak działa monitoring?

System alarmowy zainstalowany w obiekcie podczas np. włamania niezwłocznie przesyła stosowną informację o detekcji ruchu, pożaru, itp. Po otrzymaniu sygnału alarmowego operatorzy centrum monitoringu niezwłocznie wysyłają patrole interwencyjne w zagrożony rejon. W razie konieczności na miejsce wzywane są równierz jednostki specjalne np. Policja, Straż Pożarna lub Pogotowie Ratunkowe. Czas dotarcia do obiektu zajmuje w zależności od odległości od 5 do max 15 minut. Pracownicy patroli na miejscu dokonują sprawdzenia obiektu i interwencji jeżeli zajdzie taka potrzeba. O zaistniałych zdarzeniach w każdym przypadku powiadamiani są właściciele obiektu.
Wszyscy pracownicy grup interwencyjnych posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami ustawy o ochronie osób i mienia łącznie ze środkami przymusu bezpośredniego oraz bronią palną.

monitoring 24h

Kontakt do nas

Więcej informacji można uzyskać w naszych BIURACH REGIONALNYCH...