Systemy TV przemysłowej

Systemy TV przemysłowej instalowane przez nasz?firm?posiadaj?odpowiednie certyfikaty i homologacj? TV przemysłowa to uzupełnienie ochrony fizycznej obiektu.

Zalety systemu TV przemysłowej:

  • możliwość nagrywania 24h wszystkich zdarzeń na obiekcie,
  • możliiwość analizy i identyfikacji osób określonego zdarzenia,
  • zdalna kontrola pracowników,
  • niski koszt przechowywania danych oraz możliiwość odtworzenia archiwalnych zdarzeń
  • stosunkowo niski koszt instalacji systemu.

TV przemys這wa

Kontakt do nas

Więcej informacji można uzyskać w naszych BIURACH REGIONALNYCH...