ulga

ULGI PFRON - korzyści

ULGI PFRON - korzyści

Optymalne rozwiązania. Czym jest ulga?

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i równocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wnoszenia z tego tytułu miesięcznych wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty te stanowią dla prowadzących firmy znaczne obciążenie finansowe. Możliwe jest jednak obniżenie tych wpłat. Jednym z elementów jest zakup usług w firmie Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie, który powoduje obniżenie wpłat na PFRON nawet do ok. 80%.

Firma WULKAN jest zakładem pracy chronionej. Jest największą tego typu firmą w województwie warmińsko-mazurskim. Wykupując usługi na ochronę, monitoring lub zakupując odzież roboczą i inne świadczone przez WULKAN usługi kontrahent ma możliwość obniżenia kosztów swojej działalności. Upraszczając tę sprawę nasz kontrahent obniża swoje koszty otrzymaną od nas ulgę we wpłatach na PFRON.

Przykład?

Kontrahent jest zobowiązany dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON 10 000 PLN netto miesięcznie.

Zakupując usługę w Spółdzielni WULKAN w Olsztynie np. ochronę + monitoring jest zobowiązany do zaplaty 12 000 PLN netto miesięcznie.
Firma WULKAN jest ZPCHR'em i obecnie średnio przyznaje 75% ulgi na PFRON. Dostarcza kontrahentowi informację na temat ulgi. Kontrahent odlicza ulgę w wysokości 9000 PLN (12 000 * 75 %) .

WAŻNE!!! Faktura za usługę musi być opłacona w terminie wskazanym w tej fakturze.

Więcej informacji o ulgach:
89 526 85 96