ZARZĄD FIRMY

Prezes Naczelny
Wiesław Kolaj

Z-ca Prezesa
Adam Ratajczak


RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady
Ewa Przybylska

Zastępca przewodniczącego
Małgorzata Januszewska

Sekretarz
Izabela Burgraf

Członek Rady
Teresa Wypych
Wiesław Jóźwiak