ZARZĄD FIRMY

Prezes Zarządu
Wiesław Kolaj

Z-ca Prezesa
Radosław Kowalski


RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady
Ewa Przybylska

Zastępca przewodniczącego
Małgorzata Januszewska

Sekretarz
Elżbieta Krzyżanowska

Członek Rady
Teresa Wypych
Wiesław Jóźwiak