Loading color scheme

OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona fizyczna obiektów

OCHRONA FIZYCZNA - NAJLEPSZE PRAKTYKI

Bezpieczeństwo jest elementem kluczowym w każdym domu, biurze lub obiekcie. Decyzja o tym, jak chronić swoją firmę i jej zasoby, może być procesem, który na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowanym. Bez względu na swoją wiedzę można wdrożyć skuteczny plan i chronić swoje zasoby i dane. Najważniejsze to zrozumienie dziedziny bezpieczeństwa fizycznego. Dzięki poniższym informacjom przedstawimy Ci podstawowe aspekty tej dziedziny, aby wdrożyć najlepsze praktyki w swojej przestrzeni.

OCHRONA FIZYCZNA - PLAN

Każdy budynek potrzebuje skonkretyzowanego sposobu, procedur na zatrzymanie niechcianych gości na zewnątrz, a większość organizacji musi również ograniczyć dostęp do niektórych obszarów w swoich obiektach, nawet do osób, które zostały już zaproszone do środka. Z tego powodu firmy muszą wdrożyć zestaw środków bezpieczeństwa, dzięki którym dostęp do chronionych obszarów będzie możliwy tylko dla upoważnionego personelu. Te środki bezpieczeństwa należy wprowadzić zgodnie z szerszym planem mającym na celu ochronę sprzętu, zasobów i wszelkich innych aktywów w zakładzie produkcyjnym lub przestrzeni biurowej. Wszystkie te środki, działające w tandemie, składają się na twoją strategię bezpieczeństwa fizycznego.

Bezpieczeństwo fizyczne jest zawsze elementem szerszej strategii bezpieczeństwa, ale stanowi znaczną część tego większego planu. Eksperci ds. bezpieczeństwa zgadzają się, że trzy najważniejsze elementy planu bezpieczeństwa fizycznego to kontrola dostępu, nadzór i testy bezpieczeństwa, które współpracują ze sobą, aby zapewnić bezpieczniejszą przestrzeń.

Kontrola dostępu może rozpocząć się na zewnętrznej krawędzi granicy bezpieczeństwa, którą należy ustalić na wczesnym etapie tego procesu. Możesz użyć ogrodzenia i monitoringu wideo, aby monitorować dostęp do swojego obiektu i zabezpieczyć teren zewnętrzny, zwłaszcza jeśli masz parking na miejscu lub inne zasoby zewnętrzne. Kompleksowy system i strategia kontroli dostępu powinna obejmować również stosowanie zaawansowanych zamków, kart kontroli dostępu, telefonów komórkowych lub uwierzytelniania i autoryzacji biometrycznej.

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

Zdefiniowanie podstawowych zasad, planów, procedur, zabezpieczeń technicznych w mniejszym lub większym stopniu to niejako obwoluta dziedziny bezpieczeństwa. Podstawowym ogniwem, bez której Twoja firma nie będzie w pełni chroniona to pracownik ochrony fizycznej.

Realizowanie ochrony fizycznej obiektów polega na stałej obecności naszych pracowników w Twojej placówce, kontroli pracowników oraz monitoringu wizyjnego. Ze względu na różnorodność chronionych obiektów nasi pracownicy wykonują także wiele innych zadań np. kontrola transportu kołowego, weryfikacje dokumentów magazynowych wwożonych/wywożonych towarów itp.. Wszystkie zadania wykonywane są zgodnie z Regulaminem/Planem Ochrony Obiektu integralnego z umową oraz zgodnym z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z 22.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.

CIĄGŁY NADZÓR

Nadzór to kolejny ważny element, który należy wziąć pod uwagę w Twojej przestrzeni. Nawet zastosowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, które mogą korzystać z wielu rodzajów czujników, w tym wykrywających ruch, ciepło i dym, nie są w stanie zdefiniować do końca zagrożenia. Na przykład systemy bezpieczeństwa pożarowego wymagają w dalszym ciągu weryfikacji człowieka. Pomimo rozwoju sztucznej inteligencji, nowoczesnych technik monitoringu w wielu przypadkach nie jest możliwe wykorzystanie "magi technologi". Człowiek jest w dalszym ciągu w wielu przypadkach niezastąpiony. Oprócz standardowych procedur, planów ochrony każda agencja ochrony powinna kontrolować pracę swoich pracowników poprzez doświadczonych, kwalifikowanych pracowników posiadających bogatą merytoryczną wiedzę, a także doświadczenie. Działając na terenie zlokalizowanym bezpośrednio w pobliżu naszych biur agencji, miejsc ulokowania formacji SUFO kontrola ta wykonywana jest bardzo często. Pracownicy ochrony fizycznej często wyposażani są przez nas w przyciski antynapadowe i w każdej chwili mogą być wsparci działaniem naszych uzbrojonych grup interwencyjnych. Pracownicy grup są także kontrolowani przez najbardziej doświadczonych pracowników naszej firmy, którzy w swojej karierze pracowali na stanowiskach kierowniczych np. pododdziałów antyterrorystycznych.

Drugim aspektem to ciągła weryfikacja procedur, podejmowanych działań np. w przypadku zdarzeń niezależnych od ochrony. Kiedy dochodzi do takiego zdarzenia, pracownicy muszą działać szybko i zgodnie z przyjętymi procedurami. Dlatego także regularnie testujemy plany na wypadek tego typu wydarzeń.